20 MART 2017 KAZANACAĞIMIZIN TEMİNATIDIR


20.Mart.2017’de Akbank’taki GREV İLANLARIMIZ bir dönüm noktası, bir milat olmuştur.

Aynı gün T.C. Resmi Gazete ’de yayımlanan 2017/10038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Akbank T.A.Ş. işyerlerinde BANKSİS tarafından alınan grev kararını; ekonomik ve finansal istikrarı bozucu nitelikte görüldüğünden 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63.maddesine göre altmış gün süreyle ertelemiştir.

Banksisliler ve tüm Akbanklılar 20.Mart.2017 günü bir ve beraber olarak toplumsal dayanışmada tek yürek olmanın unutulmaz bir örneğini vermişlerdir.

BANKSİS o gün tüm Türkiye sathında her yerde, her bölgede, her şubede, her işyerinde GREV KARARI ‘nı ve GREV için kararlılığını ilan etmiştir.

BANKSİS ‘in Grev KARARI ‘nı ilan eden yetkililerimiz o gün Ağrı ‘dan İzmir ‘e, Erzurum ‘dan Antakya ‘ya, Artvin ‘den Muğla ‘ya, Iğdır ‘dan Balıkesir ‘e, Samsun, Sinop ‘tan Mersin  ve Adana ‘ya, Erzincan, Elazığ ‘dan Gaziantep, Şanlıurfa ‘ya, Konya, Eskişehir  Bursa’ya, Kocaeli, Malatya ‘ya , bütün bir İstanbul ‘u ve bütün bir Türkiye ‘yi kucaklamış ve kararlılığımızı bütün dünyaya ilan etmişlerdir.

Grev İlanı Yetkililerimizi kıvanç ve özlemle kapılarda karşılayan Şube Müdürlerimiz, onlara yardımcı olmak için koşan yöneticilerimiz, GREV İLANLARImızın asılışını gıptayla izleyen yetkililerimiz, “Bu artık son şansımız, sonuna kadar Banksisleyiz” diyen tüm Akbank çalışanları, “Bizim şubeye neden gelmediniz?” sitemleriyle Genel Merkezi sorgulayan tüm Akbanklılar Sizleri hiç Unutmayacağız ve bu mücadeleyi birlikte kazanacağız.

  Biliniz ki bu daha bir başlangıç. Bizler bu kararı, bu inancı ve kararlılığı paylaştığımız sürece haklarımızı ve hukukumuzu hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz.

20.Mart.2017 ‘de bir gün içinde bütün Türkiye ‘de ayağa kalkarak GREV KARARIMIZI onaylayan ve BANKSİS ‘le bütünleşen binlerce Akbank çalışanı Toplu Sözleşmemizin ve gelecekteki haklı kazanımlarımızın teminatı olmuşlardır.

Akbank işvereni 20.Mart.2017 ‘de ondört bin çalışanının yasal temsilcisi BANKSİS‘in bir gün içinde Türkiye genelinde neler yapabileceğini görmüştür.

GREV KARARIMIZ BANKA İŞKOLUMUZUN EN SEÇKİN KÖŞESİNDE HAKLI YERİNİ ALMIŞTIR.

BANKSİS ‘in ve tüm Akbank çalışanlarının amacı ve hedefi;

İş güvencemiz, toplu sözleşmeden yararlanmak Anayasal hakkımız ve bir buçuk yıldan beri ödenmeyen zamlarımız ve sosyal haklarımızı gerçekleştirmektir.

  HAKLIYIZ VE KAZANACAĞIZ…

 

Bize Yazın !

Banksis Sendikası Hakkında Görüş ve Önerinizi Aşağıdaki Forma Yazabilirsiniz. Yazılarınızın mutlaka dikkate alınacaktır ! 

Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Buraya Mesajınızı Yazabilirsiniz...

Doğrulama
Lütfen yazan yazıları girin.